Geodeetiline mõõdistamine

Geodeetilised alusplaanid (geoalused ehk topod) erinevate projektide ja detailplaneeringute koostamiseks, ehitusloa taotlemiseks.
Mahamärkimine
Ehitusjärgne kontrollmõõtmine (kasutusloa taotlemiseks)

Katastrimõõdistamine ehk maakorraldustööd

Katastriüksuste jagamine
Katastriüksuste liitmine
Katastriüksuste piiride muutmine
Kontrollmõõtmine (piirimärkide taastamine)

Tegevuslitsentsid:

MTR reg. nr: EG10399204-0001 
ehitusgeodeetilise tööd (märkimistöö, teostus- ja kontrollmõõdistus)
ehitusgeodeetilise uuringud